Planerade valpkullar

Valpar planeras under vårvintern 2020.